Privacybeleid


We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Zo behandelen we uw persoonsrelevante gegevens vanzelfsprekend steeds overeenkomstig de wettelijk voorschriften voor gegevensbescherming. We hebben een deskundige en betrouwbare externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De externe toezichthouder voor gegevensbescherming is UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG.

Hieronder willen we u informeren over de verwerking van persoonsrelevante gegevens informeren.

Verhelpen en verwerken van persoonsgegevens
U kunt van ons onlineaanbod gebruik maken zonder uw identiteit bekend te maken. Indien wij op de website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) opvragen, bijvoorbeeld voor contactformulieren of tijdens de registratie, gebeurt dit steeds op vrijwillige basis. Deze informatie gebruiken we voor commerciële doeleinden (bijv. het verzenden van de aangevraagde materialen/informatie).“

Contactformulier
Bij vragen van welke soort dan ook bieden we u de mogelijkheid om met ons via het op de internetpresentatie gereedgestelde formulier contact met ons op te nemen. Hierbij zijn de als verplichte vermeldingen gekenmerkte gegevens vereist om de aanvraag te kunnen toewijzen en te kunnen beantwoorden. Meer gegevens kunnen vrijwillig worden ingediend. De gegevensverwerking met als doel contactopname met ons vindt plaats conform art. 6 par. 1 S. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillige toestemming.

De aanvraag wordt door ons aan de verantwoordelijke ABUS-onderneming of ook aan externe distributiepartners doorgegeven zodat een snel en optimaal advies gegarandeerd is.

Als u een aanvraag voor een contactpersoon in een land buiten de EU wilt indienen, sturen we uw gegevens daarheen. U stemt er dan ook in toe dat uw gegevens naar een land zonder adequaat gegevensbeschermingsniveau worden verzonden (art. 49 par. 1 lit. a DSGVO). Wij garanderen u hierbij dat de gegevens alleen worden verstuurd naar distributiepartners die met ons samenwerken.

De persoonlijke gegevens die door ons voor het gebruik van het contactformulier worden verzameld, zullen worden verwijderd na het invullen van uw aanvraag en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaarverplichtingen.

Zonder opgaaf van redenen kunt u uw toestemming hiervoor met werking voor de toekomst te allen tijde herroepen. Hiervoor kunt u het bovengenoemde contactformulier of een andere contactweg gebruiken.

Cookies
Deze pagina maakt gebruik van „Cookies“. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken en u bij uw volgende bezoek automatisch herkennen. U kunt met een desbetreffende instelling van uw browser de installatie van cookies voorkomen. Dit kan er eventueel toe leiden dat u niet van de volledige website gebruik kunt maken.

Protocollering:
Bij elke toegang tot het internet worden protocollen aangemaakt. Deze worden verwerkt voor statistische doeleinden, waarbij de individuele gebruiker anoniem blijft.

  • Referrer (pagina van waaruit u deze internetpresentie heeft bereikt)
  • Zoektermen (bij zoekmachine als referrer)
  • IP wordt voor het vastleggen van het land van herkomst en de provider geanalyseerd
  • Browser, besturingssysteem, geïnstalleerde plug-ins en beeldschermresolutie
  • Verblijfsduur op de pagina's

Bovengenoemde gegevens zullen op basis van ons rechtmatige belang in overeenstemming met art. 6 par. 1 S. 1 lit. f DSGVO door ons voor volgende doeleinden verwerkt:

  • Garantie van een probleemloze verbindingsopbouw van de internetpresentie,
  • Garantie van een comfortabel gebruik van onze internetpresentie,
  • Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede
  • Verdere administratieve doeleinden.

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, indien wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik hebben. De gegevens worden onmiddellijk gewist, als ze voor het doeleinde niet meer vereist zijn.

Doorgeven van gegevens
In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners voor de wettelijk verplichte verwerking van gegevens; zo wordt bijvoorbeeld de website bij DARZ GmbH, Darmstadt gehostet. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking blijft hierbij bij ons.

Bovendien geven we uw gegevens aan andere ABUS-ondernemingen of externe distributiepartners door, als u configurators gebruikt. Hierdoor garanderen we een optimale klantenservice.  Meer informatie hierover vindt u verder boven.

Houding met betrekking tot eigen inhoud
De inhoud van deze pagina's werd uiterst zorgvuldig samengesteld. De juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de inhouw kunnen we echter niet garanderen. Als dienstverlener zijn we conform de algemene wetgeving voor onze inhoud op deze pagina verantwoordelijk,

Houding met betrekking tot links (inhoud van externe aanbieders)
Deze eigen inhoud moet worden onderscheiden van kruisverwijzingen ("links") naar inhoud die door andere, externe aanbieders wordt aangeboden. Op de inhoud ervan hebben we geen invloed; verantwoordelijke voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is de desbetreffende aanbieder of exploitant.

Rechten van de betrokkenen
Wij delen u hierbij mee dat in overeenstemming met artikel 15 en volgende. DSGVO, beschikt u over het recht van toegang tot de betreffende persoonsgegevens, alsmede over het recht om deze te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken, of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, alsmede over het recht op overdraagbaarheid van gegevens, onder de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op grond van artikel 77 van de DSGVO, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening. Als de verwerking op artikel 6 paragraaf 1 letter a DSGVO of artikel 9 paragraaf 2 letter a DSGVO (toestemming) is gebaseerd, heeft u ook het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de herroeping.

Wijziging van ons gegevensbeschermingsverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten of producten. Voor uw nieuwe bezoek geldt dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

Vragen
Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze is met zijn team ook beschikbaar voor verzoeken om informatie, aanvragen of klachten.

Contact met de gegevensbeschermingsfunctionaris
externe gegevensbeschermingsfunctionaris, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal
https://Datenschutz.UIMC.de
Tel: +49 202 9467726-200 

GoogleMaps
Voor een vereenvoudigde reis bieden wij u het gebruik aan van Google Maps voor de weergave van kaarten en voor het maken van wegbeschrijvingen. Google Maps wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA geëxploiteerd. Deze pagina's worden voor u dienovereenkomstig gemarkeerd.

Door het gebruik van deze diensten gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de door u verzamelde en ingevoerde gegevens door Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vind u onder https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externe pagina].

Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van te gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw verkorte IP-adres) wordt verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Deze informatie wordt door Google ingezet om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten over website-activiteiten en internetgebruik te leveren. Hiertoe mag Google informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google brengt in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding.

U kunt tegen het gebruik van uw gegevens door Google Analytics bezwaar maken door een zogenaamde add-on in uw browser te installeren. Hiervoor kunt de navolgende link volgen die u naar de pagina van Google leidt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externe pagina].

Facebook (like-knop)
Op onze internetpresentie zijn voor een deel plug-ins („Like“-toets) van Facebook geïntegreerd (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Bij het oproepen van de desbetreffende pagina op onze internetpresentie wordt aan Facebook overgedragen welke van onze internetpagina's u met uw IP-adres heeft bezocht. Voor zover u als lid bij Facebook bent aangemeld, wordt dit aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toegewezen. Bij gebruik van de plug-in functies (bijv. klikken op de "Like"-knop, commentaarfunctie) wordt deze informatie ook aan uw Facebook-account toegewezen. Dit kunt u voorkomen door u af te melden, voordat u de plug-in gebruikt.

Twitter
Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functie worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet bekend zijn met de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter onder https://twitter.com/privacy [externe pagina]. Uw persoonsgegevensinstellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen onder: https://twitter.com/account/settings [externe pagina] wijzigen.

Google+
Onze pagina's maken gebruik van functies van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Met de Google+-knop kunt u wereldwijd informatie openbaar maken. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die voor een inhoud +1 u gegeven heeft als informatie over de pagina die u heeft bekeken terwijl u op +1 heeft geklikt. Uw +1 kunnen als aanwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijv. in Google-zoekresultaten of in uw Google-profiel of elders op websites en advertenties op het web, worden weergegeven. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, publiek Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare informatie over u beschikken. Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoelen wordt de door u ter beschikking gestelde informatie conform de geldende Google-gegevensbeschermingsbepalingen gebruikt. Google kan samengestelde statistieken publiceren over de +1-activiteit van gebruikers en kan deze statistieken delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde internetpresentie.

  
LinkedIn
Deze internetpresentie gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elke oproep van een van onze websites met functies van LinkedIn wordt een verbinding met servers van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u onze internetpagina's met uw IP-adres heeft bezocht. Als u de "Recommend-Button" van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn bent aangemeld, is het voor LinkedIn mogelijk om uw bezoek op onze website aan u en aan onze gebruikersaccount toe te wijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet bekend zijn met de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy [externe pagina].

XING
Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Bij elke keer oproepen van een van onze websites met functies van XING wordt een verbinding met servers van XING opgebouwd. Voor zover wij weten worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden geen IP-adressen opgeslagen en wordt het gebruikersgedrag niet geanalyseerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection [externe pagina]

YouTube
Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze met een YouTube-plug-in uitgeruste pagina's bezoekt, wordt een verbinding met servers van YouTube gemaakt. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze websites u heeft bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent aangemeld is het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy [externe pagina].

Vimeo
Om video's te integreren, maakt onze website gebruik van de provider Vimeo. Exploitant is Vimeo.com, Inc, 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, USA. Als u een pagina met een Vimeo-plug-in bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo. Voor de weergave van de inhoud worden gegevens overgedragen. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en doorgeven van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a) DSGVO, worden gegevens verzonden zoals het IP-adres van de bezoeker, informatie over de gebruikte browser, het besturingssysteem en apparaatinformatie. Om de gegevensoverdracht naar de VS te waarborgen, zijn er standaardcontractbepalingen met de provider overeengekomen. We gebruiken deze inhoud voor externe weergave- en marketingdoeleinden. Als u bij uw Vimeo-account bent aangemeld is het voor Vimeo bovendien mogelijk om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u bij uw Vimeo-account af te melden. Vimeo kan de verwerkte informatie eventueel aan derden, bijv. VS-autoriteiten, doorgeven indien Vimeo hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze gegevens in opdracht van Vimeo verwerken. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy [externe pagina].