Bewegingsbegrenzing voor elektrische kettingtakels


Elektronische hijsbegrenzer

  • De elektronische eindschakelaar hijsen zorgt voor extra veiligheid bij het gebruik door twee vrij instelbare uitschakelpunten. De uitschakelpunten voor de bovenste en onderste haakstand zijn individueel programmeerbaar via een programmeertoets op de handafstandsbediening. Als het desbetreffende uitschakelpunt wordt bereikt, wordt de hijs- of neerlaatbeweging in deze richting gestopt.
  • Een eindschakelaar hijsen met 2 extra tussenposities is ook mogelijk. Uitbreiding van de elektronische eindschakelaar hijsen met 2 extra te programmeren uitschakelpunten tussen de bovenste en onderste uitschakelpositie. Deze kunnen als „stop-and-go-posities” worden ingenomen en vervolgens worden gepasseerd.
  • Halfgeleiderbesturing 48 volt vereist

Klembuffers

  • Gebruik voor liggerprofielen van S 235 (olie- en vetvrij) met parallele flenzen
  • Geschikt voor loopwerken met een maximale rijsnelheid van 36 m/min

Eindschakelaar verplaatsing loopkat

  • Voor-uitschakeling naar lage katloopsnelheid voordat het einde van de ligger wordt bereikt. De verplaatsingsbeweging in tegengestelde richting is met hoge katloopsnelheid mogelijk.
  • Naast de voor-uitschakeling naar de lage rijsnelheid kan er ook een eind-uitschakeling voor het bereiken van het einde van de ligger worden gerealiseerd. De verplaatsingsbeweging in tegengestelde richting is met hoge rijsnelheid mogelijk.
  • Een relaisbesturing is vereist als aanvullende uitrusting.