Installatie Componenten
Geijkt weegonderblok

Componenten & toebehoren


Sturing Componenten


Besturingstechniek

Het beproefde multifunctionele ontwerp van ABUS-besturingssystemen omvat een breed scala aan toepassingen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies:

  • gedecentraliseerd besturingssysteem onderverdeeld in een afzonderlijke schakelkast aan de hoofdligger (SKR) en een schakelkast aan de loopkat (SKA).
  • centraal besturingssysteem voor de kraan en de loopkat , waarbij de schakelkast is gemonteerd aan de hoofdligger

Lastmeetsysteem LIS

Op ABUS staaldraadtakels wordt t.b.v. de hijswerkbesturing veelal de speciaal ontwikkelde besturingseenheid LIS toegepast. Dit apparaat is in een tweetal varianten beschikbaar: De LIS-SE of LIS-SV. Beide eenheden beschikken over een overlastbeveiliging en een bedrijfsurenteller.

Kruisschakelaar

ABUS-kruisschakelaars voor elektrische begrenzing zorgen voor de automatische reductie of uitschakeling van de verplaatsingsbeweging van kranen en loopkatten.
Een andere toepassing is het uitwijken van hindernissen of versperde bereiken, waar de loopkat van de kraan niet doorheen mag rijden. De kruisschakelaars worden bediend door schakelnokken op de baan of hoofdtraverse.

Verplaatsingsrichtingmarkering

Veiligheid bij het bedienen van een kraan is van groot belang. Opdat de verplaatsingsrichting van de kraan altijd duidelijk is, maakt ABUS gebruik van rijrichtingsmerktekens.

Met name bij het gebruik van een kraan met een draadloze afstandsbediening is deze markering van de verplaatsingsrichting erg nuttig. Omdat de symbolen op de kraan precies overeenkomen met de symbolen op de draadloze afstandsbediening of handafstandsbediening, is meteen duidelijk welke knop voor de gewenste verplaatsingsbeweging moet worden gebruikt.

Daarom zijn de rijrichtingsmerktekens bij de levering van loopkranen van ABUS inbegrepen. De merktekens worden met magneten aan de onderzijde van de kraan aangebracht.
Daardoor kunnen ze gemakkelijk van positie worden veranderd of achteraf worden aangebracht. Dit biedt een groot voordeel ten opzichte van de gebruikelijke stickers.

Botsbeveiliging

Rijden er meerdere kranen op één kraanbaan?
Dan raden wij de montage van een foto-elektronische botsbeveiliging aan. Hierdoor worden kranen beschermd tegen onbedoeld botsen.

Deze botsbeveiliging bestaat uit twee schakelniveaus. Een voor-uitschakeling, waarbij de rijsnelheid van de kraan wordt verlaagd tot de lage rijsnelheid zodra er een botsing dreigt. Daarnaast is er de mogelijkheid tot eind-uitschakeling. Hierbij wordt de verplaatsingbeweging tot stilstand afgeremd. De schakelafstand is traploos instelbaar met de reflectielichtsluis. De afstand tussen de kranen kan daarbij maximaal 20 meter bedragen.

Deze foto-elektronische botsbeveiliging kan ook worden gebruikt wanneer er twee hijswerken op één kraan of meerdere hijswerken op één baan rijden.

Bij halconstructies of kraanbanen die vanwege de statische belasting slechts beperkt kunnen worden gebruikt, worden ook foto-elektronische botsbeveiligingen gebruikt. Hier moet de veiligheid echter nog worden verhoogd. Dit wordt gedaan met een redundant opgebouwd systeem van foto-elektrische beveiligingen met een controle- en storingsdisplay. Daarmee kan worden voorkomen dat er bijvoorbeeld meerdere kranen met volledige belasting in één kraanbaanveld staan.